Huis Santen

Amsterdam, NL
Particulier woonhuis
350 m²
Opdrachtgever: Ton Santen
Start planontwikkeling: 1995
Start bouw: 1999
Oplevering: 2000
Bouwsom: € 275.000

Naar boven
.. .. .. .. .. .. .. ..
Naar beneden