Masterplan Dungelhoeff-site

Lier, B
14.000 m² woningen
24.000 m² bedrijfsruimte
Opdrachtgever: Archi.des
Start planontwikkeling: 2002
Oplevering: 2002

Naar boven
.. .. .. .. ..
Naar beneden