Stedenbouwkundigplan
Nieuw Amerika

Amsterdam, NL
31.000 m² woningen
4.000 m² bedrijfsruimte
4.000 m² parkeerplaatsen
Opdrachtgever: OCNA
Start planontwikkeling: 1998
Oplevering: 1999

Naar boven
.. .. ..
Naar beneden